banner VN

msi products

Sản phẩm hợp lệ

Danh sách dưới đây là các sản phẩm và combo hợp lệ của chương trình. Lưu ý rằng giá trị của Steam code được tính bằng USD và thay đổi tùy theo gói combo. Để đảm bảo đủ điều kiện để nhận Steam code, khách hàng chọn mua các sản phẩm bo mạch chủ và CPU hoặc bo mạch chủ, CPU và tản nhiệt hoặc bo mạch chủ, CPU, tản nhiệt và case. Mỗi combo chỉ được đăng kí 1 (một) lần duy nhất. Mỗi khách hàng chỉ được đăng kí 1 (một) lần duy nhất.