th updated

msi products

Updated on (date) 11:13 AM / 23-ก.ย.-2020

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ระยะเวลาและการลงทะเบียนกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2020 (UTC + 08:00) ผู้เข้าร่วม ("คุณ" "ของคุณ" ตามความเหมาะสม) จะลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชั่น "เก่งให้สุดด้วยตัวเอง เป็นเจ้าแห่งการโอเวอร์คล็อก (Be your Coolest Expert, Be an OverclocKING)" ของ MSI ("กิจกรรม") ได้ หากต้องการเข้าร่วม คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

รางวัล MSI

i) ซื้อผลิตภัณฑ์ MSI ใหม่ที่มีสิทธิ์ตั้งแต่สอง (2) รายการขึ้นไปเพื่อสร้างชุดผสมแบบ 2, 3 หรือ 4 (ดูผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์และแผนภูมิชุดผสมที่นี่: https://steam-code-for-z490.msi-promotion.com/th/land-qualifying/?country_promotion=20000034 ) จากพาร์ทเนอร์ของ MSI ที่เข้าร่วมระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2020 (UTC + 08:00) อาจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์มาเป็นส่วนประกอบแยกชิ้น หรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าก็ได้

ii) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2020 โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ MSI ที่มีสิทธิ์ของคุณในหน้าโปรโมชั่นกิจกรรม (ที่ https://steam-code-for-z490.msi-promotion.com/th/?country_promotion=20000034 ) พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการซื้อและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งข้อมูลลงทะเบียนด้วย เอกสารจะต้องมีข้อมูลฉลากชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ วันที่ในใบกำกับภาษี และชื่อร้านค้า/ผู้ขาย วันที่ในใบกำกับภาษีจะต้องอยู่ในช่วงวันที่ 16 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2020 ต้องลงทะเบียนเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน 2020 การลงทะเบียนหลังวันที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์

ผู้เข้าร่วมแต่ละคน (ซึ่งผ่านการยืนยันด้วยชื่อ บัญชีผู้ใช้ หรือที่อยู่ของโปรโตคอลอินเทอร์เน็ต (IP Address)) จะลงทะเบียนเพื่อแลกรับรางวัลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในกิจกรรมนี้

iii) ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม และรอการตรวจสอบของ MSI หาก MSI เห็นว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด เราจะส่งการแลกรับรางวัล นั่นก็คือรหัสกระเป๋าสตางค์ Steam จำนวนหนึ่ง (1) รายการต่อชุดผสมที่มีสิทธิ์ ไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ดูข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับรายการแลกรับรางวัลที่เกี่ยวข้องและมูลค่ากระเป๋าสตางค์ Steam ที่ระบุไว้สำหรับชุดผสมที่เกี่ยวข้องแต่ละชุดได้ที่นี่:

iv) MSI ขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยัน อนุมัติ หรือปฏิเสธการส่งข้อมูลลงทะเบียนตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงการพิจารณาซึ่งการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ MSI อาจปฏิเสธการส่งข้อมูลลงทะเบียน หากลงทะเบียนกิจกรรมไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือส่งหลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ของกิจกรรมหรือการรับสมัคร หากไม่ตอบกลับการแจ้งเตือนของ MSI เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมภายในเจ็ด (7) วันตามปฏิทิน เราจะปฏิเสธการอ้างสิทธิ์หรือการลงทะเบียนของคุณในกิจกรรมนี้โดยอัตโนมัติ

v) มูลค่ากระเป๋าสตางค์ Steam ที่ได้รับจริงอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากการแปลงค่าเป็นสกุลเงินท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ใช้ในวันที่แลกรับรางวัล

vi) หากส่งคืนผลิตภัณฑ์ MSI ที่ลงทะเบียนไว้หรือขอเงินคืน คุณจะต้องแจ้งให้ MSI ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร จากนั้นการสมัครเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้จะถูกถอนออกโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า MSI ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ผู้สมัครส่งคืนรายการแลกรับรางวัลที่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนหรือขอเงินคืน

vii) ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นโมฆะในประเทศที่กฎหมายห้ามหรือจำกัดไว้

viii) กิจกรรมนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ปลายทางที่มีสิทธิ์เท่านั้น และธุรกิจจะไม่มีสิทธิ์ MSI, บริษัทในเครือ MSI, บริษัทย่อย, ผู้ผลิต, หุ้นส่วนธุรกิจ, ผู้จัดจำหน่าย, ผู้ผสานรวมระบบ, ผู้ค้าส่ง, ตัวแทนขาย, ผู้ค้าปลีก, I-Cafe หรือพนักงานของเอเจนซี่และครอบครัวใกล้ชิดของพนักงานจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

ix) MSI ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเป็นไปตามแนวทางจากหน่วยงานกำกับดูแล

x) ภูมิภาคที่มีสิทธิ์: ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ โปแลนด์ ลิทัวเนีย ตุรกี ยูเครน สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต โอมาน กาตาร์ บาห์เรน ซาอุดีอาระเบีย อิรัก เยเมน อียิปต์ แอฟริกาใต้ อิสราเอล อินเดีย พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม

 

2. นโยบายความเป็นส่วนตัว เราอาจขอข้อมูลจากคุณระหว่างการลงทะเบียนกิจกรรมและขั้นตอนการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอีเมล ชื่อ หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ รหัสการแลกรับรางวัล ข้อมูลการซื้อ และข้อมูลอื่นที่คุณให้โดยสมัครใจ นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลของคุณทางอ้อมผ่านคุกกี้หรือการวิเคราะห์ที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์ ข้อมูลที่เรารวบรวมจะนำไปใช้ในลักษณะต่อไปนี้: ใช้ดำเนินการกิจกรรมนี้ ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของคุณ ใช้ติดต่อคุณหากจำเป็น ใช้เป็นหลักประกันว่าจะส่งรางวัลไปถึงคุณได้ ใช้จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนนานตราบเท่าที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณยังดำเนินอยู่ (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้บริการของเรา อาทิ การรับประกัน ประกาศจดหมายทางตรงแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ eDM และอื่นๆ) และใช้เพื่อการศึกษาตลาดเป็นการภายในเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้นเท่านั้น เราจะไม่แชร์ข้อมูลของคุณกับบุคคลที่ 3 ยกเว้น: i) หน่วยประมวลผลข้อมูลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ดำเนินการกิจกรรมนี้ได้ หรือ ii) เมื่อรายงานหรือตอบสนองต่อการละเมิดข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือสงสัยว่าจะเกิดขึ้น ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับ เช่น ศาลหรือตำรวจ ตามขอบเขตที่จำเป็น

เนื่องจากลักษณะของธุรกิจที่เป็นสากล เราจึงถ่ายโอนข้อมูลภายในกลุ่ม MSI และไปยังบุคคลที่ 3 ตามที่อ้างถึงข้างต้น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เพราะฉะนั้น เราอาจถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศที่อาจมีกฎหมายและข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลที่แตกต่างจากกฎหมายและข้อกำหนดที่มีในประเทศที่คุณอยู่

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้และประมวลผลข้อมูลของคุณในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MSI ที่ https://www.msi.com/page/privacy-policy นโยบายความเป็นส่วนตัวของ MSI เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และจะใช้อ้างอิงโดยมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

3. สมัครรับข้อมูลจดหมายทางตรงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eDM) เราอาจขอให้คุณเข้าร่วมในรายชื่อการส่งอีเมล eDM ของ MSI เพื่อรับข่าวสารผลิตภัณฑ์หรืออัพเดทบริการจาก MSI หากไม่ต้องการสมัครรับข้อมูลดังกล่าว โปรดอย่าทำเครื่องหมายที่ช่องสมัครรับข้อมูลหรือช่องอื่นที่มีชื่อคล้ายกัน

4. การอนุญาตใช้งานจากผู้เข้าร่วม สำหรับเนื้อหาใดๆ ที่คุณอาจมอบให้เราในกิจกรรมนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูปภาพ วิดีโอ รีวิว เนื้อหา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหาที่ส่งมา") คุณได้มอบสิทธิ์อนุญาตใช้งานเนื้อหาที่เพิกถอนไม่ได้ ปลอดค่าลิขสิทธิ์ มีผลสมบูรณ์ เป็นสากล และไม่มีวันสิ้นสุดแก่ MSI และบริษัทย่อยทั่วโลกเพื่อนำเนื้อหาไปใช้ ผลิตซ้ำ คัดลอก แจกจ่าย สร้างผลงานย่อยที่อ้างอิงจากเนื้อหาดังกล่าว ดำเนินการและแสดงต่อสาธารณชน และใช้หรือแสวงผลประโยชน์จากเนื้อหาที่ส่งในลักษณะที่สมเหตุสมผล ตามที่กำหนดโดย MSI และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MSI

5. การรับรองและการรับประกันของผู้เข้าร่วม คุณรับรองและรับประกันว่า

i) ข้อมูลที่คุณระบุนั้นถูกต้องและเป็นความจริง

ii) คุณมีอำนาจ หน้าที่ ความสามารถ และสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และให้สิทธิ์การใช้งาน การรับรอง และการรับประกันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

iii) คุณได้รับและจะคงไว้ซึ่งการอนุมัติ ความยินยอม การอนุญาต ใบอนุญาตให้ใช้งาน และการสละสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้อนุญาตตามที่ระบุไว้ข้างต้นต่อ MSI และบริษัทย่อย และ

iv) คุณปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้

6. การชดใช้ค่าเสียหายของผู้เข้าร่วม คุณจะต้องปกป้อง ชดใช้ และป้องกันอันตรายต่อ MSI บริษัทในเครือ และผู้สืบทอด ผู้ได้รับมอบหมาย กรรมการ และตัวแทนทั้งจากและต่อหนี้สิน ความเสียหาย คำพิพากษา ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียม (รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล) ทั้งหมดอันเกิดจากข้อเรียกร้อง การสอบสวน การดำเนินคดี หรือการดำเนินการทางกฎหมายหรือทางธุรการอื่นๆ โดยบุคคลที่ 3 ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิด ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีการกล่าวหาของคุณ อันเกี่ยวกับการรับรอง การรับประกัน การดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

7. การรับทราบและความยินยอมของผู้เข้าร่วม คุณรับทราบและยอมรับว่า

i) MSI สงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

  1. i) ที่จะตัดสินเป็นอันสิ้นสุดและเด็ดขาดว่าผู้เข้าร่วมมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของกิจกรรมโดยสุจริตหรือไม่ MSI อาจตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมในกรณีตัวอย่างโดยไม่จำกัดเพียงกรณีต่อไปนี้: ก) หากการลงทะเบียนกิจกรรมหรือการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ไม่สมบูรณ์ ข) หากไม่มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของกิจกรรม เช่น ข้อจำกัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือภูมิภาค ค) หากเอกสารที่ให้ไว้มีการปลอมแปลง มีข้อมูลเท็จ หรือเป็นโมฆะ ง) หากใช้โค้ด สคริปต์ ปลั๊กอิน หรือวิธีอัตโนมัติอื่นๆ เพื่อป้อนหรือลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จ) หากผู้เข้าร่วมไม่มีอำนาจทางกฎหมายเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หรือ ฉ) หากกระทำการที่ผิดกฎหมายหรือถูกกล่าวหาผิดกฎหมายในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ii) ที่จะแทนที่รางวัลด้วยรายการอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. iii) ที่จะเปลี่ยนแปลง ลบ หรือเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ii) MSI จะไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดต่อบุคคลใดๆ ในความสูญเสีย ความไม่พอใจ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรางวัลและการใช้งานรางวัลดังกล่าว ผู้ชนะจะต้องไม่ยื่นข้อเรียกร้องใดๆ ต่อ MSI

iii) MSI ปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดอันเกิดจากความล่าช้า การจัดส่งที่ผิดพลาด การสูญเสีย หรือความล้มเหลวในการส่งการแจ้งเตือนสำหรับผู้ชนะ อันเกิดจากเครื่องจักรกล ระบบเทคนิค อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เน็ต หรือข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ การทำงานผิดพลาด หรือความล้มเหลวอื่นใด ในกรณีดังกล่าว ผู้ชนะจะสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและการชดเชยใดๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างไม่มีเงื่อนไข

8. การยกเว้นการรับประกันของ MSI รางวัล MSI จะมอบให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆ รวมถึงการรับประกันความเหมาะสมต่อการค้า การละเมิดสิทธิบัตร หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

9. ข้อจำกัดความรับผิด ตามขอบเขตที่กว้างที่สุดซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง MSI จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณสำหรับข้อเรียกร้องใดๆ (โดยไม่คำนึงถึงหลักทฤษฎีว่าด้วยการรับผิดที่อ้างอิงกับหลักการของสัญญา การรับประกัน การละเลย หรือการทำผิดต่อบุคคล การละเมิด และหน้าที่ตามกฎหมายใด รวมถึงกรณีอื่นๆ) เพื่อรับค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างที่พิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง ที่อิงจากการดำเนินการ ทั้งทางอ้อมและอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร รายได้ ค่าความนิยม หรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทดแทน

10. เบ็ดเตล็ด ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของไต้หวัน โดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งแห่งกฎหมาย ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมและข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องตัดสินโดยศาลแขวงไทเป ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ข้อกำหนดที่ศาลสั่งให้เป็นโมฆะจะถูกปลดออก ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่คงอยู่จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปโดยสมบูรณ์ การที่ MSI ไม่อาจดำเนินการตามสิทธิ์ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ MSI จะไม่รับผิดต่อความล้มเหลวในการดำเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมเหตุสมผล คุณไม่อาจมอบหมายหรือโอนถ่ายข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไปยังบุคคลที่ 3 ได้ การมอบหมายที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถือเป็นข้อตกลงฉบับเต็มระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และมีผลแทนข้อตกลง การสื่อสาร การรับรอง หรือการสนทนาทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรใดๆ ก่อนหน้านี้ทั้งหมด