banner SE

msi products

Uppdaterad den 11:13 / 23-sep-2020

Allmänna villkor

1. Evenemangets varaktighet och registrering. Från den 16 juni - augusti 31, 2020 (UTC + 08:00), kan deltagarna ("du,"din", i tillämpliga fall) anmäla sig till MSI" Bli ditt coolaste proffs, var en OverclocKING"-kampanj ("evenemang"). För att delta måste du slutföra följande steg:

 

MSI-belöning

i) Köp två (2) eller fler nya och kvalificerade MSI-produkter för att skapa ett DUO-, TRIO- eller QUARTET-kombo-set (se tabell över berättigade produkter och kombinationer här: https://steam-code-for-z490.msi-promotion.com/sv/land-qualifying/?country_promotion=10 ) från deltagande MSI-partners mellan 16 juni- augusti . 31 augusti, 2020 (UTC + 08:00). Berättigade produkter kan köpas som enskilda komponenter eller som en del av ett förbyggt system.

ii) Mellan den 1juli – 30 september, 2020, registrera dina kvalificerade MSI-produkter på evenemangets kampanjsida (finns på https://steam-code-for-z490.msi-promotion.com/sv/?country_promotion=10 ), och tillhandahåll efterfråga inköpsbevis samt produktens serienummer som en del av inlämningen. Dokumentationen måste uppvisa namnmärkning för produktmodellen, fakturadatum samt butik-/leverantörsnamn. Fakturadatumet måste vara mellan 16 juni - augusti. 31:e 2020. All registrering måste vara slutförd innan september. 30:e, 2020. Registreringar som löper ut före deadline anses vara förverkade.

VARJE DELTAGARE (VERIFIERAD MED NAMN, KONTO ELLER INTERNETPROTOKOLL-ADRESS (IP-ADRESS) KAN ENDAST REGISTRERA SIG FÖR INLÖSEN EN GÅNG FÖR DETTA EVENEMANG.

iii) Godkänn evenemangets Allmänna villkor och invänta granskning av MSI. Om MSI fastställer att du uppfyller alla behörighetskriterier skickas inlösenobjektet - en (1) Steam Wallet-kod per kvalificerat kombinations-set till din registrerade e-postadress. Tillämpliga inlösenobjekt och listade Steam Wallet-värden för varje tillämpligt kombinations-set kan hittas här:

iv) MSI förbehåller sig rätten att verifiera, godkänna eller neka inlämningar efter eget gottfinnande, samt att fastställa efterlevnaden av dessa allmänna villkor. MSI kan avvisa inlämningar om registreringen till evenemanget är ofullständig, ogiltig eller sker efter tidpunkten för evenemanget eller svarsperioden. Aviseringar från MSI gällande kompletterande information som inte besvarats inom sju (7) kalenderdagar kommer resultera i ett automatiskt avslag av din ansökan eller registrering för detta evenemang.

v) Faktiska belöningsvärden kommer att variera på grund av automatisk konvertering till lokal valuta baserat på tillämplig konverteringskurs på den faktiska inlösendagen.

vi) Om den registrerade MSI-produkten återlämnas eller återbetalas, måste du meddela MSI skriftligen och kampanjansökan kommer automatiskt att dras in utan förvarning. MSI förbehåller sig rätten att be de sökande om återbetalning av belöningar som erhållits från produkter som returnerats eller återbetalats.

vii) Deltagare måste vara minst 18 år gamla. Ej giltigt där det är förbjudet eller begränsat enligt lag.

viii) Detta Evenemang är endast till för berättigade slutkunder och inte för företag.MSI, MSI-anslutna, dotterbolag, tillverkare, affärspartner, distributörer, systemintegratörer, grossister, återförsäljare, detaljhandlare, internetcaféer eller byråanställda och deras närmaste familjer är inte berättigade att delta i detta evenemang.

ix) MSI förbehåller sig rätten att göra justeringar av dessa villkor utan förvarning, med förbehåll för eventuella direktiv från en tillsynsmyndighet.

x) Stödberättigade regioner: Japan, Sydkorea, Kina, Taiwan, Hongkong, Macao, Tjeckien, Ungern, Österrike, Tyskland, Schweiz, Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Belgien, Danmark, Finland, Sverige, Norge, Polen, Litauen, Turkiet, Ukraina, Storbritannien, Förenade arabiska emiraten, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain, Saudiarabien, Irak, Yemen, Egypten, Sydafrika, Israel, Indien, Myanmar, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand, Vietnam.

 

2. Sekretesspolicy. Vi kan komma att be dig om uppgifter under evenemangsregistreringen och produktregistreringsprocessen som, i tillämpliga fall, utan begränsning kan inkludera, din e-postadress, namn, produktens serienummer, inlösenkod, köpinformation och annan frivillig information som du tillhandahåller. Dessutom kan vi indirekt samla in uppgifter från dig via cookies eller inbyggda analysverktyg för webbplatsen. Uppgifterna vi samlar in kommer att användas på följande sätt: för att genomföra detta evenemang, för att verifiera din behörighet, för att kontakta dig vid behov, för att säkerställa att pris(er) ska kunna skickas till dig, för att lagra registrerade produktdata så länge som en pågående relation existerar mellan oss (t.ex. när du använder våra tjänster så som garanti, eDM-meddelanden etc.), och för användning gällande interna marknadsstudier för att utveckla bättre produkter och tjänster. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part, förutom: i) till tredje part-processorer så som våra internettjänst- och webbplatsleverantörer för att vi ska kunna genomföra detta evenemang; eller ii) när man rapporterar eller ger gensvar på faktisk eller misstänkt överträdelse av tillämpliga lagar till juridiska myndigheter och tillsynsmyndigheter så som domstol eller polis i den utsträckning det behövs.

På grund av den internationella karaktären hos vår verksamhet överför vi information inom MSI-gruppen, och till tredje parter enligt ovan, i samband med det syfte som anges i dessa allmänna villkor. Därför kan vi komma att överföra uppgifter till länder som kan ha annorlunda lagar och krav på dataskydd än de som gäller i det land du befinner dig i.

Mer information om hur dina uppgifter kan komma att användas och behandlas finns i MSI:s sekretesspolicy, tillgänglig på https://www.msi.com/page/privacy-policy. MSI:s sekretesspolicy utgör en del av dessa allmänna villkor och införlivas härmed genom hänvisning med full giltighet och effekt.

3. eDM-prenumeration. Du kan komma att bli ombedd att gå med i MSI:s eDM-e-postlista för att erhålla MSI:s produktnyheter eller serviceuppdateringar. Om du inte vill finnas registrerad på denna lista ska du inte markera kryssrutan för prenumerationen eller någon kryssruta med liknande titel.

4. Deltagarlicens.För allt material du kan komma att förse oss med inför detta evenemang, inklusive och utan begränsningar, bilder, videor, recensioner, innehåll, kommentar, feedback och skriftligt material, som tillämpligt (tillsammans "inlämnat material"), ger du härmed MSI och dess världsomfattande dotterbolag en evig, oåterkallelig, royaltyfri, fullt betald, världsomfattande, underlicensierbar licens för att använda, reproducera, kopiera, distribuera, skapa derivatverk av, offentligt uppvisa och framföra och annars använda eller utnyttja det inlämnade materialet på samtliga lagliga sätt som rimligt bestäms av MSI och med förbehåll för MSI:s sekretesspolicy.

5. Deltagarens representation och garantier.Du representerar och garanterar härmed att:

i) Informationen du har lämnat är korrekt och sann;

ii) Du har fullständig auktoritet, kapacitet, makt och rätt att registrera dig till detta evenemang och ger det nödvändiga licensbeviljandet, representationen och garantierna enligt dessa Allmänna villkor;

iii) Du har erhållit och kommer att bibehålla alla tillämpliga godkännanden, samtycken, behörigheter, licenser och undantag som är nödvändiga för att bevilja licenser som anges ovan till MSI och dess dotterbolag; och

iv) Du har följt alla tillämpliga lagar när du registrerat dig för det här evenemanget.

6. Deltagarens gottgörelse.Du ska försvara, gottgöra och hålla MSI skadefri, dess dotterbolag och efterträdare, företrädare, styrelseledamöter och agenter, från och mot allt och alla skyldigheter, skadestånd, domar, kostnader, utgifter och avgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) till följd av alla yrkanden, utredningar, rättstvister eller andra rättsliga eller administrativa åtgärder från tredje part som uppstår till följd av eller avser en faktisk eller påstådd överträdelse av dig av några representationer, garantier, åtaganden i dessa allmänna villkor

7. Deltagarens bekräftelse och samtycke. Du bekräftar och godtar härmed att:

i) MSI förbehåller sig den enda och oinskränkta rätten:

  1. att fastställa, slutgiltigt och avgörande, ifall en deltagare har uppfyllt Evenemangskraven i god tro. I illustrativt syfte utan begränsning till några andra villkor, kan MSI diskvalificera deltagare: a) om registrering till evenemang eller produktregistrering är ofullständig, b) om evenemangets behörighetskrav såsom tillämplig produktlinje eller regionala restriktioner inte bemöts ; c) om de medskickade dokumenten är förfalskade, bedrägliga eller ogiltiga; d) om automatiserade koder, script, plugins eller andra medel använts för att gå in i eller slutföra registrering till evenemanget; e) om deltagaren inte har den rättsliga kapaciteten för att anmäla sig till detta evenemang, eller f) om brottsliga eller olagliga handlingar begås eller påstås ha åtagits för att delta i detta evenemang;
  2. att ersätta priset med objekt av liknande värde utan förvarning;
  3. att ändra, ta bort eller lägga till något av dessa villkor utan förvarning;

ii) MSI är inte ansvarig och tar inget ansvar gentemot någon person för någon förlust, missnöje eller skada som uppstår av priset och dess användning. Vinnarna ska inte framföra några yrkanden gentemot MSI;

iii) MSI friskriver sig allt ansvar för eventuella förseningar, felleverans, förlust eller fel vid leverans av vinnande besked på grund av mekaniska, tekniska, elektroniska, kommunikations-, telefon-, dator-, hårdvara-, internet- eller programvarufel, felfunktioner eller missöden av några slag. Vid en sådan eventualitet, avstår vinnaren ovillkorligt från sin rätt till priset och någon tillhörande ersättning.

8. Exkludering av garantier för MSI. MSI-PRIS(ER) LÄMNAS/LEVERERAS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON UTTRYCKLIG ELLER IMPLICERAD GARANTI AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.

9.Ansvarsfriskrivning. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING TILLÅTET AV TILLÄMPLIGA LAGAR, KOMMER MSI INTE VARA SKYLDIG DIG NÅGOT ENLIGT NÅGRA FODRINGAR (OAVSETT ANSVARSTEORI, ANTINGEN BASERAT PÅ AVTALETS PRINCIPER, GARANTI, FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAN KRÄNKNING, BROTT MOT SAMTLIGA LAGSTADGADE REGLER ELLER ANNAT) FÖR SAMTLIGA SÄRSKILDA, FÖLJDRIKTIGA, TILLFÖRLITLIGA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, STRAFFANDE ELLER FÖREDÖMLIGA SKADOR, OAVSETT OM DE ÄR FÖRUTSEBARA ELLER EJ, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL FÖRLORAD VINST, AVKASTNING, GOODWILL ELLER ERSÄTTNINGSKOSTNAD.

10. Övrigt. Dessa allmänna villkor regleras och bestäms av lagarna i Taiwan, oavsett konflikter i lagarnas principer, och alla tvister som härrör från evenemanget och dessa villkor ska tilldömas av Tingsrätten i Taipei, Taiwan. Alla föreskrifter som ogiltigförklaras av en behörig domstol ska avslås, och de återstående allmänna villkoren kommer att bestå i full kraft och effekt. Om MSI misslyckas med att verkställa några rättigheter enligt dessa allmänna villkor ska detta inte anses vara ett undantag. MSI ansvarar inte för några fel på grund av omständigheter utanför dess rimliga kontroll. Dessa allmänna villkor ska inte överlåtas eller på annat sätt skickas vidare av dig till någon annan tredje part; alla obehöriga överlåtanden är ogiltiga. Dessa allmänna villkor utgör det fullständiga avtalet mellan parterna med avseende av evenemanget och ersätter alla tidigare avtal, kommunikationer, framställningar eller diskussioner, muntliga eller annat.