banner DK

msi products

Opdateret den 11:13 / 23-sep-2020

Vilkår og betingelser

1. Begivenhedens varighed og tilmelding. Fra 16.juni – august   2020 (UTC + 08:00) kan deltagere ("du", "din" som relevant) tilmelde sig MSI "Vær din sejeste ekspert, vær en Overcloc-konge"-kampagne ("begivenhed").     For at deltage skal du udføre følgende trin:

 

MSI-belønning

i) Køb to (2) eller flere nye og kvalificerede MSI-produkter for at oprette et DUO-, TRIO- eller QUARTET-kombinationssæt (se kvalificerede produkter og kombinationskort her: https://steam-code-for-z490.msi-promotion.com/da/land-qualifying/?country_promotion=9 ) fra deltagende MSI-partnere i perioden 16. juni – august 2020 (UTC + 08:00).     Kvalificerede produkter kan købes som individuelle komponenter eller som en del af et system, der udviklet på forhånd.

ii) I perioden 1. juli – 30. september   2020, skal du registrere dine kvalificerede MSI-produkter på siden Kampagne om begivenhed (beliggende på https://steam-code-for-z490.msi-promotion.com/da/?country_promotion=9 ) og fremlægge det nødvendige købsbevis og produktets serienumre som en del af indsendelsen.          Dokumentationen skal vise produktets modelnavnsetiket, fakturadato og navnet på butikken/leverandøren. Fakturadato skal være i perioden 16. juni – august.  2020. Al registrering skal være afsluttet senest 30. september  2020.  Registreringer efter fristen fortabes.

HVER DELTAGER (BEKRÆFTES VED HJÆLP AF NAVN, KONTO ELLER INTERNETPROTOKOL (IP)-ADRESSE) KAN KUN REGISTRERE SIG TIL INDLØSNING EN GANG I FORBINDELSE MED DENNE BEGIVENHED.

iii) Accepter begivenhedens vilkår og betingelser, og vent på MSI-gennemgang. Hvis MSI bestemmer, at du opfylder alle kvalifikationskriterier, vil indløsningsobjektet – en (1) Steam Wallet-kode pr. kvalificeret kombinationssæt blive sendt til din registrerede e-mailadresse. Der kan henvises til anvendelige indløsningselementer og angivne Steam Wallet-værdier for hvert relevant kombinationssæt:

iv) MSI forbeholder sig retten til at bekræfte, godkende eller afvise indsendelser efter eget skøn samt fastslå overholdelse af disse vilkår og betingelser. MSI kan afvise indsendelser, hvis begivenhedstilmeldingen er ufuldstændig, ugyldig eller efter begivenheds- eller svarperioden. MSI-notifikationer om supplerende oplysninger, der ikke besvares inden for syv (7) kalenderdage, resulterer i automatisk afvisning af dit krav eller din tilmelding til denne begivenhed.

v) De faktiske Steam Wallet-beløb varierer på grund af automatisk konvertering til lokal valuta baseret på den gældende vekselkurs på den konkrete indløsningsdag.

vi) Hvis det registrerede MSI-produkt returneres eller refunderes, skal du underrette MSI skriftligt, og kampagnetilmeldingen tilbagetrækkes automatisk uden yderligere varsel. MSI forbeholder sig retten til at bede ansøgerne om tilbagebetaling af belønninger, der er opnået fra produkter, der er blevet returneret eller refunderet.

vii) Deltagerne skal være fyldt mindst 18 år. Gælder ikke, hvor det er forbudt eller begrænset ved lov.

viii) Denne begivenhed er kun beregnet til kvalificerede forbrugere, der er slutbrugere og ikke virksomheder.MSI, MSI-tilknyttede virksomheder, datterselskaber, producenter, forretningspartnere, distributører, systemintegratorer, grossister, forhandlere, detailhandlere, I-Cafe eller agenturansatte og deres nærmeste familier er ikke kvalificeret til at deltage i denne begivenhed.

ix) MSI forbeholder sig retten til at foretage justeringer af disse vilkår uden forudgående varsel under forbehold for instrukser fra en regulerende myndighed.

x) Kvalificerede regioner: Japan, Sydkorea, Kina, Taiwan, Hong Kong, Macao, Tjekkiet, Ungarn, Østrig, Tyskland, Schweiz, Spanien, Frankrig, Italien, Holland, Belgien, Danmark, Finland, Sverige, Norge, Polen, Litauen, Tyrkiet, Ukraine, Det Forenede Kongerige, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain, Saudi-Arabien, Irak, Yemen, Egypten, Sydafrika, Israel, Indien, Myanmar, Malaysia, Filippinerne, Singapore, Thailand, Vietnam.

 

2. Privatlivspolitik. I forbindelse med tilmeldingen til begivenheden og under produktregistreringsprocessen kan vi bede dig om oplysninger, der kan omfatte, men ikke er begrænset til, din e-mail, dit navn, dit produktserienummer, din indløsningskode, dine købsoplysninger og andre oplysninger, du afgiver frivilligt. Derudover kan vi indirekte indsamle oplysninger fra dig gennem cookies eller indlejret analyser på websteder. De oplysninger, vi indsamler, bliver brugt på følgende måder: til at køre denne begivenhed, bekræfte din kvalifikation, kontakte dig om nødvendigt, til at sikre, at præmien/præmierne kan sendes til dig, og til at gemme registrerede produktdata, så længe vi har en relation (f.eks. når du bruger vores tjenester såsom garanti, eDM-meddelelser osv.), og udelukkende til brug i forbindelse med interne markedsundersøgelser til udvikling af bedre produkter og tjenester. Dine oplysninger bliver ikke delt med tredjeparter, undtagen: i) til tredjepartsbehandlere såsom vores internettjeneste og hjemmesideudbydere for at vi kan gennemføre denne begivenhed, eller ii) når der rapporteres eller reageres på faktisk eller mistænkt overtrædelse af gældende love fra juridiske og regulerende myndigheder såsom domstole eller politiet i det omfang, det er nødvendigt.

På grund af vores virksomheds internationale karakter overfører vi oplysninger inden for MSI-gruppen og til tredjeparter, som nævnt ovenfor, i forbindelse med formålet, der er beskrevet i disse vilkår og betingelser. Derfor overfører vi muligvis oplysninger til lande, der kan have andre love og krav til databeskyttelse, end dem, der gælder i det land, du befinder dig i.

Yderligere detaljer om, hvordan dine oplysninger kan bruges og behandles, er beskrevet nærmere i MSI's privatlivspolitik, som findes på https://www.msi.com/page/privacy-policy. MSI's privatlivspolitik udgør en del af disse vilkår og betingelser og er hermed medtaget i form af denne henvisning med fuld kraft og virkning.

3. eDM-abonnement. Du bliver muligvis bedt om at tilmelde dig MSI's eDM-mailliste for at modtage produktnyheder eller serviceopdateringer fra MSI. Hvis du ikke ønsker at abonnere på denne mailliste, skal du ikke markere afkrydsningsfeltet til at godkende abonnement eller lignende afkrydsningsfelter.

4. Deltagerlicens.For alt materiale, du eventuelt giver os i forbindelse med denne begivenhed, herunder uden begrænsninger billeder, videoer, anmeldelser, indhold, kommentarer, feedback og skriftligt materiale, alt efter hvad der er relevant (samlet kaldet "indsendte materialer"), giver du hermed MSI og dets verdensomspændende datterselskaber en permanent, uigenkaldelig, royaltyfri, fuldt afbetalt, licens, der kan underlicenseres, til at bruge, gengive, kopiere, distribuere, skabe afledte værker af, udstille og fremvise offentligt og på anden vis bruge eller udnytte de indsendte materialer på enhver lovlig måde, der med rimelighed bestemmes af MSI og i overensstemmelse med MSI's privatlivspolitik.

5. Deltagerrepræsentation og garantier.Du repræsenterer og garanterer hermed, at:

i) De oplysninger, du har givet, er nøjagtige og sande;

ii) Du har den fulde autoritet, kapacitet, magt og ret til at tilmelde dig denne begivenhed og stille den/de krævede licensudstedelse, -repræsentation og -garantier i henhold til disse vilkår og betingelser;

iii) Du har opnået og vil vedligeholde alle relevante godkendelser, samtykker, tilladelser, licenser og undtagelser, der er nødvendige for at give de ovenfor anførte licenser til MSI og dets datterselskaber; og

iv) Du har overholdt alle gældende love i forbindelse med tilmelding til denne begivenhed.

6. Deltagerkompensation.Du skal forsvare og skadesløsholde MSI, dens tilknyttede virksomheder og efterfølgere, tildelte personer, direktører og agenter fra og imod ethvert og alle forpligtelser, skader, domme, omkostninger, udgifter og gebyrer (herunder rimelige advokatsalærer) som følge af alle former for krav, efterforskninger, retssager eller anden juridisk eller administrativ handling fra tredjepart, der skyldes eller vedrører alle faktiske eller påståede krænkelser fra dig af nogen erklæringer, garantier eller tilsagn i disse vilkår og betingelser

7. Deltagernes anerkendelse og samtykke.Du anerkender og accepterer hermed, at:

i) MSI forbeholder sig skønsbeføjelse til:

  1. at, på et endeligt og afgørende grundlag, afgøre, om en deltager har opfyldt begivenhedskravene i god tro.MSI kan, til illustrativt formål uden at begrænse andre vilkår, diskvalificere deltagerne: a) hvis tilmelding til begivenheden eller produktregistreringen er ufuldstændig, b) hvis kvalifikationskrav til begivenhedsdeltagelse såsom relevant produktlinje eller regionale begrænsninger ikke er opfyldt, c) hvis de medfølgende dokumenter er forfalskede, svigagtige eller ugyldige, d) hvis automatiserede koder, scripts, plugins eller andre midler er blevet brugt til at udfylde eller gennemføre tilmeldingen til begivenheden, e) hvis deltageren ikke har den juridiske kapacitet til at tilmelde sig denne begivenhed, eller f) hvis der begås eller angiveligt begås kriminelle eller ulovlige handlinger for at tilmelde sig denne begivenhed;
  2. at erstatte præmien med genstande af lignende værdi uden forudgående varsel;
  3. at ændre, slette eller komplettere disse vilkår og betingelser uden forudgående varsel,

ii) MSI er ikke ansvarlig og påtager sig intet ansvar over for nogen person for tab, utilfredshed eller skade, der måtte opstå som følge af præmien og anvendelser heraf.Vinderne må ikke fremsætte nogen krav mod MSI;

iii) MSI fraskriver sig ethvert ansvar for forsinkelser, fejlagtig levering, tab eller fejl ved levering af vindermeddelelsen på grund af mekaniske, tekniske, elektroniske eller kommunikationsrelaterede fejl samt telefon-, computer-, hardware-, internet- eller softwarefejl, funktionsfejl eller fejl af nogen art.I sådanne tilfælde giver vinderen ubetinget afkald på sin ret til præmien og enhver tilknyttet kompensation.

8. Undtagelser for MSI-garantier. MSI-PRÆMIE/PRÆMIER LEVERES "SOM DE ER” UDEN NOGEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI AF NOGEN SLAGS, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED, NÅR DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE ELLER EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL.

9. Ansvarsbegrænsning. I DEN STØRSTE UDSTRÆKNING DET ER TILLADT AF DE GÆLDENDE LOVE, ER MSI IKKE ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR NOGET KRAV (UANSET RETSDOGMATIKKEN OM ERSTATNINGSANSVAR, UANSET OM DEN TAGER UDGANGSPUNKT I KONTRAKTLIGE PRINCIPPER, GARANTI, UAGTSOMHED ELLER ANDRE FORMER FOR SKADEVOLDENDE HANDLINGER, OVERTRÆDELSER AF ENHVER LOVBESTEMT FORPLIGTELSE ELLER ANDET) FOR EVENTUELLE SÆRLIGE, FØLGELIGE, FÆLLES, INDIREKTE, UTILSIGTEDE, PUNITIVE ELLER PRÆVENTIVE SKADESERSTATNINGER, UANSET OM DE ER FORUDSIGELIGE ELLER EJ, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TABTE FORTJENESTER, INDTÆGTER, GOODWILL ELLER UDSKIFTNINGSOMKOSTNINGER.

10. Diverse. Disse vilkår og betingelser reguleres og fortolkes af Taiwans love, uanset lovkonfliktprincipper, og alle tvister, der opstår som følge af begivenheden og disse betingelser, skal vurderes af Taipei distriktdomstol i Taipei, Taiwan. Enhver bestemmelse, der kendes ugyldig af en kompetent domstol, bliver slettet, og de resterende vilkår og betingelser forbliver med fuld kraft og virkning. Hvis MSI undlader at håndhæve eventuelle rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser, anses det ikke for at være en fritagelse. MSI er ikke ansvarlig for manglende udførelse på grund af omstændigheder, der er uden for dens rimelige kontrol. Disse vilkår og betingelser må ikke tildeles eller på anden måde overføres af dig til nogen anden tredjepart. Alle uautoriserede tildelinger er ugyldige. Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem parterne med hensyn til begivenheden og erstatter al/alle forudgående aftaler, kommunikation, repræsentationer eller drøftelser, mundtlige eller andet.