banner CZ

msi products

Aktualizováno dne 11:13 / 23-zář-2020

Všeobecné smluvní podmínky

1. Platnost akce a podmínky účasti. Od 16. června do 31. září 2020 (UTC + 08:00) se mohou účastníci (dále jen „vy“ nebo „vaše“, dle kontextu) zúčastnit promo akce společnosti MSI s názvem „Staňte se expertem a králem taktování“ (dále jen „akce“). Pro účast musíte splnit následující podmínky:

 

MSI odměny

i) Kupte dva (2) nebo více vybraných produktů MSI a vytvořte kombinaci DUO, TRIO nebo KVARTET (vybrané produkty a možnosti kombinací viz tabulka: https://steam-code-for-z490.msi-promotion.com/cz/land-qualifying/?country_promotion=29 ) u vybraných partnerů MSI od 16. června do 31. srpna 2020 (UTC + 08:00). Způsobilé produkty lze zakoupit jako jednotlivé komponenty nebo jako součást předem sestaveného systé

ii) Způsobilé produkty MSI zaregistrujte od 1. července do 30. září 2020 na stránce promo akce (viz https://steam-code-for-z490.msi-promotion.com/cz/?country_promotion=29 ) a uveďte požadovaný doklad o koupi a sériová čísla produktů. Doklad musí obsahovat štítek s modelem produktu, datum vystavení faktury a název obchodu/prodejce. Datum vystavení faktury musí být v období od 16. června do 31. srpna 2020. Veškerá registrace musí být proběhnout nejpozději do 30. září Registrace po této lhůtě budou považovány za neplatné.

KAŽDÝ ÚČASTNÍK (JEHOŽ IDENTITA BUDE OVĚŘENA POMOCÍ JMÉNA, ÚČTU NEBO IP ADRESY) MÁ NÁROK POUZE NA JEDNO UPLATNĚNÍ V RÁMCI TÉTO AKCE.

iii) Udělte souhlas se všeobecnými smluvními podmínkami promo akce a vyčkejte na vyhodnocení své způsobilosti. Pokud společnost MSI rozhodne, že splňujete všechna nezbytná kritéria pro způsobilé položky, bude na vaši e-mailovou adresu odeslán jeden (1) kód Steam peněženky za každou způsobilou kombinaci. Platné způsobilé položky a uvedené hodnoty Steam peněženky pro každou platnou kombinaci naleznete zde:

iv) Společnost MSI si vyhrazuje právo ověřit, schválit nebo odmítnout žádosti na základě vlastního uvážení a určit, zda jsou v souladu s těmito všeobecnými smluvními podmínkami. Společnost MSI může odmítnout žádosti, pokud je registrace k účasti na promo akci neúplná, neplatná nebo byla-li odeslána po datu ukončení či uplynutí období pro odpověď. Oznámení společnosti MSI ohledně doplňujících informací, na než nezareagujete do sedmi (7) kalendářních dnů, budou automaticky považována za způsobilá k odmítnutí vaší žádosti nebo registrace v rámci této promo akce.

v) Skutečné hodnoty ve Steam peněžence se mohou lišit v důsledku automatického převodu na místní měnu na základě platného směnného kurzu v den uskutečnění převodu.

vi) V případě vrácení nebo refundace registrovaného produktu MSI musíte o této skutečnosti společnost MSI informovat písemnou formou a vaše žádost k účasti na promo akci bude automaticky zrušena bez dalšího upozornění. Společnost MSI si vyhrazuje právo požádat zájemce o vrácení uplatněné položky / uplatněných položek získaných za vrácené či refundované produkty.

vii) Promo akce se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let. Tato podmínka neplatí, pokud to zakazuje či omezuje zákon.

viii) Tato akce je určena pouze pro oprávněné koncové uživatele, nikoliv pro firmy.Promo akce se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti MSI, přidružených společností MSI, dceřiných společností, výrobců, obchodních partnerů, distributorů, systémových integrátorů, velkoobchodníků, překupníků, maloobchodníků, internetových kaváren nebo agentur.

ix) Společnost MSI si vyhrazuje právo na úpravu těchto podmínek bez předchozího upozornění na základě jakýchkoliv pokynů ze strany regulačních úřadů.

x) Akce platí v následujících zemích: Japonsko, Jižní Korea, Čína, Tchaj-wan, Hongkong, Macao, Česká republika, Maďarsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Španělsko, Francie, Itálie, Nizozemsko, Belgie, Dánsko, Finsko, Švédsko, Norsko, Polsko, Litva, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Omán, Katar, Bahrajn, Saúdská Arábie, Irák, Jemen, Egypt, Jižní Afrika, Izrael, Indie, Myanmar, Malajsie, Filipíny, Singapur, Thajsko, Vietnam.

 

2. Zásady ochrany osobních údajů. V průběhu podávání žádosti a registrace produktu vás můžeme požádat o dodatečné osobní údaje, včetně, podle potřeby, vašeho e-mailu, jména, sériového čísla produktu, kódu uplatnění, informací ohledně nákupu a ostatních informací, které nám dobrovolně poskytnete. Kromě toho můžeme vaše osobní údaje získat nepřímo prostřednictvím cookies nebo analytických dat na webových stránkách. Shromážděné osobní údaje budou použity následujícím způsobem: k provozování této akce, ověření vaší způsobilosti, kontaktování vaší osoby v případě nutnosti, zajištění zaslání ceny/cen na vaši adresu, uložení údajů o registrovaném produktu po dobu existence našeho vzájemného vztahu (např. pokud používáte naše služby, jako je záruka, eDM upozornění atd.) a výhradně pro interní marketingové studie za účelem zlepšení kvality našich produktů a služeb. Vaše osobní údaje nebudou sdíleny s třetími stranami, s výjimkou: i) zpracovatelů třetí strany, jako např. naše internetové služby a poskytovatelé webových stránek, abychom mohli uskutečnit tuto akci; nebo ii) podávání hlášení či reagování na aktivní nebo odložené porušení platných zákonů právnímu a regulačnímu úřadu, jako je např. soud či policie, a to do v nutném rozsahu.

Vzhledem k mezinárodní povaze naší obchodní činnosti předáváme informace v rámci skupiny MSI a třetím stranám, jak je uvedeno výše, v souvislosti s účelem stanoveným v těchto podmínkách. Proto můžeme předávat informace do zemí, kde mohou platit odlišné zákony a požadavky na ochranu osobních údajů v porovnání se zákony platnými v zemi, kde se nacházíte.

Další podrobnosti o typu používaných a zpracovávaných informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti MSI, které jsou k dispozici na adrese https://www.msi.com/page/privacy-policy. Zásady ochrany osobních údajů společnosti MSI tvoří část těchto všeobecných smluvních podmínek a jsou tedy s plnou platností a účinností připojeny formou odkazu.

3. Předplatné eDM. Můžete být vyzváni k přihlášení k odběru newsletteru eDM, čímž získáte nejnovější informace o produktech nebo aktualizacích služeb společnosti MSI. Pokud si nepřeje odebírat tento newsletter, nezaškrtávejte políčko k odběru či jiné podobně pojmenované políčko.

4. Účastnická licence.Tímto souhlasíte, že společnosti MSI a jejím dceřiným společnostem po celém světě udělujete trvalou, neodvolatelnou, volnou, plně splacenou, celosvětovou a podlicencovatelnou licenci k používání, reprodukci, kopírování, distribuci, vytváření odvozeného díla, veřejnému vystavování a předvádění nebo jinému užívání či zužitkování jakýchkoliv materiálů, které nám poskytnete v rámci této akce, mimo jiné včetně obrázků, videí, recenzí, obsahu, komentářů, zpětné vazby a písemných materiálů, podle potřeby (souhrnně „předložené materiály“), a to jakýmkoliv zákonným způsobem, určeným rozumně společností MSI a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti MSI.

5. Zastoupení účastníka a záruky.Tímto prohlašujete a zaručujete, že:

i )Vámi poskytnuté informace jsou přesné a pravdivé;

ii) Máte plnou pravomoc, kapacitu, moc a právo registrovat se k účasti na této akci a můžete nám udělit požadovanou licenci, zastoupení a záruky v souladu s těmito všeobecnými smluvními podmínkami;

iii) Jste získali a budete dodržovat veškeré platné schvalovací procesy, souhlasy, povolení, licence a zřeknutí se práv nezbytné pro udělení výše uvedených licencí společnosti MSI a jejích dceřiných poboček; a

iv) Jste při registraci k účasti na této akci vyhověli všem platným zákonům.

6. Odškodnění účastníka.Zavazujete se, že budete obhajovat, poskytnete náhradu škody a zbavíte odpovědnosti společnost MSI, její přidružené společnosti a nástupce, postupitele, ředitele a agenty před a proti jakékoliv a všem povinnostem, škodám, rozhodnutím, nákladům, výdajům a poplatkům (včetně přiměřených poplatků za právního zástupce) vyplývajícím z jakýchkoliv nároků, vyšetřování, sporů či jiných právních nebo administrativních kroků třetích stran vztahujících se k nebo souvisejících s jakýmkoliv současným nebo domnělým porušením jakýchkoliv vyjádření, záruk nebo závazků uvedených v těchto všeobecných smluvních podmínkách z vaší strany

7. Potvrzení a souhlas účastníka.Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:

i) Společnost MSI si vyhrazuje výlučné a nezávazné právo:

  1. rozhodnout s konečnou a definitivní platností, zda účastník splnil v dobré víře veškeré podmínky akce.Pro ilustrační účely, mimo jiné včetně jakýchkoliv ostatních podmínek, může společnost MSI diskvalifikovat účastníky: a) pokud je registrace na akci nebo registrace produktu neúplná b) pokud nejsou splněny podmínky akce, jako např. nevhodný produkt nebo nesplnění místních omezení; c) pokud je poskytnutá dokumentace padělaná, podvodná nebo neplatná; d) pokud byly během procesu registrace na akci použity kódy, skripty, pluginy nebo jiné prostředky; e) pokud účastník není ze zákona způsobilý k účasti na akci, nebo f) pokud při registraci na akci dojde nebo údajně dojde k trestnému nebo protiprávnímu jednání;
  2. nahradit cenu položkami podobné hodnoty bez předchozího upozornění;
  3.  změnit, odstranit nebo doplnit jakýmkoliv způsobem tyto všeobecné smluvní podmínky bez předchozího upozornění;

ii) Společnost MSI není odpovědná a nezavazuje se žádné osobě za jakoukoliv ztrátu, nespokojenost nebo škodu vyplývající z ceny a jejího použití.Vítězové nebudou uplatňovat žádné nároky vůči společnosti MSI;

iii) Společnost MSI odmítá jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv odklady, nesprávné doručení, ztrátu nebo selhání při doručování oznámení o vítězství v důsledku mechanické, technické, elektronické, komunikační, telefonické, počítačové, hardwarové nebo softwarové chyby či selhání připojení k internetu či softwarových chyb, poruch nebo selhání jakéhokoliv druhu.V takovém případě se vítěz bezpodmínečně vzdává svého práva na cenu a jakékoliv související náhrady.

8.Vyloučení záruk společnosti MSI. CENA/CENY SPOLEČNOSTI MSI JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VČETNĚ ZÁRUK MERCHANDISINGU, NEPORUŠOVÁNÍ ČI VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU.

9. Omezení odpovědnosti. V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY NENESE SPOLEČNOST MSI ODPOVĚDNOST VŮČI VAŠÍ OSOBĚ S OHLEDEM NA JAKÝKOLIV POŽADAVEK (NAVZDORY TEORII ODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ PRINCIPŮ SMLOUVY, ZÁRUKY, NEDBALOSTI ČI JINÉHO PŘESTUPKU, PORUŠENÍ ČI JAKÉKOLIV ZÁKONNÉ POVINNOSTI NEBO JINÝM ZPŮSOBEM) ZA JAKÉKOLIV SPECIÁLNÍ, NÁSLEDNÉ, ZÁVISLÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, SANKČNÍ NEBO PŘÍKLADNÉ POŠKOZENÍ, AŤ UŽ PŘEDVÍDATELNÉ NEBO NE, VČETNĚ, NE VŠAK VÝHRADNĚ, ÚJMY NA ZISKU, VÝNOSŮ, DOBRÉ VŮLE NEBO NÁKLADŮ NA VÝMĚNU.

10. Různé. Tyto všeobecné smluvní podmínky se řídí a jsou interpretovány dle taiwanských zákonů bez ohledu na konflikt zákonných zásad a všechny spory plynoucí z akce a těchto podmínek budou posouzeny u okresního soudu v Taipei v Taiwanu. Veškerá ustanovení zneplatněná příslušným soudem budou postižena a zbývající všeobecné smluvní podmínky zůstanou nadále v plné platnosti a účinnosti. Selhání společnosti MSI ve věci vymáhání jakéhokoliv práva podle těchto všeobecných smluvních podmínek nebude považováno za zřeknutí se práv. Společnost MSI nebude odpovědná za jakékoliv neplnění svých povinností v důsledku okolností mimo její přiměřenou kontrolu. Tyto všeobecné smluvní podmínky nebudou přiděleny či jiným způsobem převedeny vámi na jakoukoliv třetí stranu; veškerá neoprávněná přidělení jsou neplatná a nezávazná. Tyto všeobecné smluvní podmínky představují úplnou dohodu mezi stranami vzhledem k akci a nahrazují jakékoliv předchozí dohody, komunikaci, sdělení nebo diskuzi, ústní či jinou.